Drobečková navigace

Úvod > Služby > Revize elektro a elektrických spotřebičů Praha

Revize elektrických instalací s elektrických spotřebičů a hromosvodů Praha

Revize elektrických zařízení do 1000V, elektrických spotřebičů a hromosvodů provádím převážně v Praze a okolí převážně pro firemní zákazníky a bytová družstva.

Pokud máte zájem o mé služby (reference), využijte kontaktů.

 Revize elektrických instalací se dělí na:

výchozí- provádí se před uvedením zařízení do provozu, povinnost platí pro veškeré elektroinstalace včetně objektů určených pro bydlení

pravidelné- provádí se dle předepsaných lhůt zejména dle ČSN 33 1500, platí pro elektroinstalace v objektech pro komerční použití a pro společné prostory bytových domů (společné prostory začínají na pojistkové  skříni na fasádě objektu a končí přívody v bytových rozvodnicích, doporučená lhůta je zde pro starší objekty 2 roky)

mimořádné- provádí se v případě v případě potřeby poruchy, mimořádné události

 ochrana izolací (2).JPG

Revize elektroinstalací jsou prováděny se zaměřením na jejich bezpečnost, jedná se o obdobu např. technické kontroly automobilu. K provedení revize je třeba doložit předepsanou dokumentaci, zejména se jedná o projekt nebo zakreslení skutečného stavu elektroinstalace a v případě pravidelné revize i revize výchozí. Provádění revizí elektroinstalací je předepsáno platnou legislativou, v případě komerčního využití je to Zákon 262/2006 Sb.(zákoník práce) a Nařízení Vlády 101/2005 Sb. Revize elektroinstalací jsou prováděny za smluvní ceny od 1 800 Kč bez DPH.

 Podlahová krabice.jpg

   Lhůty pravidelných revizí dle ČSN 33 1500.

Podle druhu  prostředí (ČSN 33 0300)

Revizní lhůty v rocích

normální, základní

    5

studené, vlhké, horké

    3

mokré, s extrémní korozivní agresivitou

    1

se zvýšenou korozivní agresivitou , prašné s prachem nehořlavým

    3

s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru, pasivní s nebezpečím výbuchu

    2

venkovní, pod přístřeškem

    4

 

 

Podle umístění el. Zařízení

Revizní lhůty v rocích

prost. Určené k shromažďování více než 250 osob (sport. kult. zařízení...)

     2

zděné obytné  a kancelářské budovy (mimo bytové)

     5

Rekr. Střediska, školy, mat. Školy, jesle, hotely

     3

pojízdné a převozné prostředky

     1

prozatímní zařízení staveniště

    0,5

v objektech postavených z hořlavých hmot

     2

 

Proč provádět revize elektrických spotřebičů?

Dle platných zákonů (především zákoník práce-zák. 262/2006 Sb.) má provozovatel elektrických spotřebičů a nářadí v používaných ke komerční činnosti provádět pravidelné revize těchto zařízení. Zanedbáním těchto povinností se provozovatel vystavuje nejen možným postihům ze strany státních orgánů, ale i např. krácení plnění ze strany pojišťovny v případě pojistné události.

Zde je také zakotvena povinnost provozovatele řádně poučit pracovníky, kterým jsou svěřena elektrická zařízení i elektrické spotřebiče o jejich řádném použití a povinnosti si tato zařízení zkontrolovat před každým použitím a v případě poškození sjednat nápravu. Dle mého názoru je tato povinnost provozovatelů a pracovníků často opomíjena, jinak by nebylo možno při revizích zjišťovat jako nejčastější závady mechanická poškození elektrických zařízení. Za případná mechanická poškození zařízení vzniklá po provedení revize odpovídá provozovatel, ne revizní technik.

Revize elektrických spotřebičů a nářadí mohou provádět pouze revizní technici s platným osvědčením.

Revize provádím moderními a pravidelně kalibrovanými měřícími přístroji.

Ceny revizí elektrických spotřebičů v Praze pro rok 2020 jsou smluvní, převážně v rozmezí 55,00-65,00 Kč/ks bez DPH. Dle zmiňované normy je nutno evidovat, označovat a revidovat odfdělitelné přívody jako samostatný ks.  Pro případ požadavků revize pouze malých množství nebo jednotlivých elektrických spotřebičů jsem byl nucen zavést minimální částku k fakturaci 1 800 Kč bez DPH, pro pokrytí nákladů na dopravu a administrativu.

Ceny elektro revizí v Praze platí především pro provozovny administrativního charakteru, u jiných provozoven mohou být upraveny s přihlédnutím na místní podmínky, způsob využití, přístupnost, ale i platební morálku objednavatele při opakovaných revizích.   

V ceně je zahrnuto komplet vše, tj. vlastní revize, zpracování revizní karty, označení revidovaných spotřebičů štítkem s identifikačním číslem a doprava po Praze.

Při revizi elektronického spotřebiče je možno po domluvě za úhradu, provést i případné výměny vadných oddělitelných přívodů, u ručního nářadí drobné opravy jako např. výměny přívodních kabelů a pod. 

ČSN 33 1600 ed.2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů

Maximální lhůty mezi revizemi a kontrolami elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2 (v měsících)

Skupina použití

Elektrické spotřebiče držené v ruce a prodlužovací přívody    třída ochrany  I/třída ochrany  II

spotřebiče přenosné které nejsou drženy v ruce
A před každým vydáním uživateli před každým vydáním uživateli
B 3/6 6
C 6/12 24
D 12 24
E 12 24
  • Skupina A spotřebiče pronajímané
  • Skupina B spotřebiče používané ve venkovním prostředí ( stavby, parky)
  • skupina C spotřebiče používané pří řemeslné výrobě ve vnitřních prostorách
  • skupina D spotřebiče používané ve veřejně příst. prostorách (školy, hotely...)
  • skupina E spotřebiče používané při administrativní činnosti

Kontroly elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2

Kromě revizí elektrických spotřebičů jsou provozovatelé povinni zajistit také jejich kontroly, ty jsou zaměřeny především na mechanická poškození krytu a pohyblivého přívodu. Jejich provádění se doporučuje před každým použitím a je obvykle prováděno pracovníkem, kterému je zařízení svěřeno s tím, že by měl být  v tomto ohledu prokazatelně zaškolen při školení BOZP. 

Obrázky pořízené v reálném provozu:

Běžné závady, které by měla odhalit obsluha    Hrnec na rýži.JPGrozbrušovačka.JPG

Zajímavá videa na toto téma z produkce HZS:

Revize Praha - kontakt

Máte dotazy ohledně revizí elektrických spotřebičů nebo elektroinstalací? Máte zájem o mé služby?  Pak mě prosím kontaktujte.