Drobečková navigace

Úvod > Služby > Chrana proti přepětí, elektro Praha

Ochrana proti přepětí montáž, dodávky

Svodiče přepětí jsou polovodičové prvky určené k ochraně proti pulznímu přepětí v hodnotách až 100kA s délkou rázové vlny až 0,35ms. V žádném případě nejsou určeny ke stabilizaci napětí v místech, kde dochází ke kolísání napětí- trvalým přepětím může dojít ke zničení ochran.

Pro správnou funkci je výrobci a ČSN 62305 1-5 doporučována třístupňová ochrana elektroinstalace:

I. stupeň ochrany instalujeme u vstupu vedení do objektu se umisťují svodiče bleskového proudu třídy B se svodovým proudem 25-100 kA při zkušební pulzní vlně 10/350μs. Nejčastěji se instalují do hlavních rozváděčů.

I.+II. v posledních letech jsou nabízeny kombinované svodiče přepětí a bleskového proudu ve společném pouzdru vhodné pro většinu instalací včetně rodinných domků. Z nabízených typů se jedná o kombinované svodiče přepětí a bleskového proudu DEHNventil. Jejich největší výhodou je možnost instalace I. a II. stupně ochrany v jednom rozváděči bez použití vložené impedance pro zpoždění impulsu.                               V současné době je tato ochrana prováděna především kombinovanými svodiči přepětí a bleskového proudu B+C např. DEHNventil .

II. stupeň ochrany musí být umístěn min po 6m vedení od ochran I. stupně, aby nereagoval dříve citlivější II. stupeň přepěťové ochrany. Instalují se převážně do podružných rozváděčů, svodový proud mají obvykle 5-20kA při impulsu 5/20µs. Z nabízených prvků se   jedná především o svodiče přepětí typu DEHNguard.

III. stupeň ochrany proti přepětí zahrnuje nejcitlivější svodiče přepětí instalované co nejblíže chráněnému zařízení v podobě zásuvek s integrovanými svodiči nebo moduly pod zásuvky či do elektoinstalační krabice. Z nabízených výrobků především DEHNflex a DEHNrail 230.

Jako nedílnou součást ochrany přepětí je třeba mít v pořádku vyrovnání potenciálu uvnitř budovy (ochranné nebo také hlavní pospojování), které se provádí vodiči s minimálním průřezem 6 mm2 Cu, kde se na hlavní ochrannou svorkovnici samostatnými vodiči připojí všechny vstupující vodivé technické rozvody a rozvody uvnitř budovy (voda, plyn, topení, klimatizace, vzduchotechnika, stínění telekomunikačních kabelů...) včetně ochranného vodiče přívodního kabelu a základového zemniče budovy. V žádném případě nesmí dojít ke spojení zařízení vystaveného přímému úderu blesku nebo připojeného k hromosvodu na tuto soustavu. Tímto spojením by vznikl tak zvaný vnitřní svod, kterým by v případě úderu blesku došlo k zavedení podstatné části bleskového výboje dovnitř objektu a možným přeskokům a poškození vnitřních zařízení.

Dále je nutno umístit svody hromosvodu tak, aby při úderu blesku byla omezena indukce bleskového proudu do vnitřních rozvodů. 

Kontakt Praha

Máte zájem o elektroinstalaci? Nepotřebujete revizi elektro či revizi elektrických spotřebičů v Praze? V případě, že máte zájem o mé služby, mě kontaktujte. Také Vám doporučuji reference a fotogalerii.