Horní menu

Vyhláška č. 50

Dle této dosud platné vyhlášky musí být každý pracovník , který přichází do styku s elektrickým zařízením pravidelně proškolen a přezkoušen ze znalostí předpisů a norem týkajících se elektrických zařízení s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce. Obvyklý termín pro osoby znalé je 3 roky, pro osoby poučené a seznámené je určen zaměstnavatelem.

Školení provádím obvykle u zákazníků, preferuji menší skupinky, samozřejmostí je zaměření dle potřeb zájemců.

 

Doklady ke zkouškám dle Vyhl. 50/78 Sb. bez kterých nelze připustit ke zkoušce:

1.

Doklad o vzdělání v oblasti elektro ne pro §3,§4
(výuční list, maturitní vysvědčení a pod.)

2.

Předchozí osvědčení dle Vyhl. /50/78 Sb. ne pro §5

3.

Potvrzení praxe dle požadavku Vyhl. 50/78 Sb.
(OSVČ stačí bod 2)

4.

Adresa trvalého bydliště, datum narození

   

5.

Fakturační údaje včetně IČ a Dič  pro vystavení daňového dokladu

Naskenované doklady nejlépe ve formátu PDF můžete zaslat přímo do datové schránky: 63dq5j  nebo na e-mail: elektro.jordan@seznam.cz  Prosím o začernění rodného čísla.

V souvislosti s GDPR Vás chci ujistit, že Vaše údaje mě svěřené nebudou předána žádné další osobě ani použity k marketingové či podobné akci. Na těchto stránkách neprobíhá žádný sběr osobních údajů ani nic podobného. Údaje jsou potřeba k vystavení osvědčení a v případě kontroly k prokázání oprávněnosti vydaných osvědčení. 

Orientační ceny školení a přezkoušení  za osobu:

 

Cena v Kč bez DPH

DPH v Kč

Cena v Kč včetně DPH

Školení dle §4 Vyhl.   50/78 Sb.

630

132

  762

Školení  a   přezkoušení dle §5 a §6  Vyhl. 50/78 Sb.

1200

252

1 452

Školení  a   přezkoušení dle §6 + §7  Vyhl. 50/78 Sb.

1400

294

1 694

Školení  a   přezkoušení dle §6 + §8  Vyhl. 50/78 Sb.

1560

328

1 888

Školení  a   přezkoušení dle §6 + §10 Vyhl. 50/78 Sb.

1735

365

2 100

Školení se speciálními   požadavky

3500

735

4 235

Platby- firmy na fakturu, jednotlivé osoby prostřednictvím zálohové faktury, v případě nedostavení se ve smluveném termínu bude nabídnut jeden náhradní termín dle mých možností, a v případě, že se zájemce opět nedostaví prostředky budou použity na úhradu tímto vynaložených nákladů v plné výši.

Zájemcům z řad jednotlivců se omlouvám, ale toto jsou prakticky jediné peníze, které vybírám v hotovosti a kvůli tomu si odmítám pořizovat nějaké další nesmyslné zařízení, platit paušální platby za jeho provoz a ohrožovat svou existenci případnými sankcemi za chybu, poruchu a pod.

 

Členění elektrotechnických kvalifikací dle Vyhl. 50/78 Sb.

§4- Pracovník poučený (jediné možné pro osoby, které nemají odborné vzdělání v oboru elektro a nevlastní výjimku od TIČR):
- Organizace je seznámila v rozsahu jimi vykonávané činnosti s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními a upozornila je na možné ohrožení těmito zařízeními včetně poskytování první pomoci při úrazech el. proudem. Lhůty ověřování znalostí a obsah seznámení musí být předem stanoveny.
Mohou:
- samostatně obsluhovat el. zařízení všech napětí
- pracovat na částech el. zařízení bez napětí do vzdálenosti 20cm od ž.č pod napětím
- pracovat na vypnutých zařízeních vn, vvn s dohledem
Nesmějí pracovat pod napětím.

§5- Pracovník znalý ( zde a pro všechny další je podmínkou ukončené odborné vzdělání v oboru elektro):
- mají ukončené odborné vzdělání zakončené příslušnou zkouškou
- musí být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky , přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce.
Mohou:
- samostatně obsluhovat el. zařízení
- pracovat na částech el. zařízení bez napětí, v blízkosti napětí i pod napětím
- pracovat v prostorách zvl. neb. pod dozorem
- pracovat na zař. vn, vvn bez napětí sami, v blízkosti částí pod napětím pod dohledem nebo pod dozorem,
- pracovat na zař. vn, vvn pod napětím pod dozorem- pouze vybrané práce

§6 pracovník znalý s vyšší kvalifikací (pro samostatnou činnost):
- mají ukončené odborné vzdělání zakončené příslušnou zkouškou
- musí být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky , přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce.
- musí mít požadovanou dobu praxe ( USO, VŠ 1 rok)
Mohou:
- vykonávat veškerou obsluhu a práci na el. zařízení kromě prací zakázaných
Zakázané práce:
- na zař. mn, nn v souběhu, na křižovatkách a ve společných prostorách s vn- zvn
- na zařízeních vn- zvn v prostorách vlhkých mokrých, v době manipulací
- na zař. nn, vn - zvn v prostorách těsných, mokrých, se zvýšenou a extrémní korozivní agresivitou,
, za bouřky , snížené viditelnosti, tmy a za větru, teploty, relativní. vlhkosti vzduchu přesahující meze povolené ČSN
- tam, kde nelze dodržet ustanovení příslušných bezpečnostních předpisů.

§7 Pracovník pro řízení činnosti:
- požadovaná praxe (SO, USO 1rok, vyučen 2 roky)
- musí být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky , přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce
- oznamovací povinnost 4 týdny předem na IBP

§8 Pracovník pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem:
- požadovaná praxe (SO 6 let, ÚSO 4 roky, VŠ 2 roky)
- musí být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky , přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce
- oznamovací povinnost 4 týdny předem na IBP

§9 Pracovník pro provádění revizí:
- zkouška na ITI min. 1x za 5 let
- praxe 3-7 let

§10 Pracovníci pro samostatné projektování a pro řízení projektování:
- musí být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky , přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce
- oznamovací povinnost 4 týdny předem na IBP

§11 Kvalifikace ve zvláštních případech:
- asistenti v laboratořích, pracovníci vědeckých a výzkumných ústavů, učitelé

 

Revize elektro | Revize elektrických spotřebičů | Ochrana proti přepětí | Zabezpečovací systémy | Elektroinstalace | Údržba | Fotogalerie | Reference