Horní menu

Smluvní údržba el. zařízení

Ze zkušenosti revizního technika zde chci upozornit, na fakt, že elektroinstalace provedená, spravovaná a udržovaná konkrétní osobou či firmou většinou po letech vypadá podstatně lépe, než tam, kde práce provádí pokaždé někdo jiný a kde hlavní kriteria na výběr prováděcí firmy jsou cena.

Proto Vám chci nabídnout své služby v této oblasti.

Na základě prohlídky objektu, zjištění případných závad a jejich následného odstranění a Vašich požadavků zpracuji plán údržby a revizí elektro zařízení či elektrospotřebičů i cenovou kalkulaci, po dohodě za Vás převezmeme starosti s provozem Vaší elektroinstalace.

Příklady nabízených činností:

  • pravidelné kontroly rozvoden a rozváděčů NN včetně čištění a kontroly spojů
  • pravidelné revize elektro v Praze a okolí - hlavního domovního vedení (stoupacího vedení) včetně čištění a kontroly  spojů
  • kontroly nouzového únikového osvětlení včetně vedení dokumentace
  • výměny světelných zdrojů a běžné opravy v objektu
  • pravidelné revize elektroinstalace

Ve většině případů účtujeme pouze vykonané práce bez paušálních plateb, které požaduji pouze v případě speciálních služeb jako je například nepřetržitá pohotovost. Prohlédněte si fotogalerii a projděte reference.

 

Ceny jsou individuální dle požadavků a smluvních podmínek

 

Udržované starší hlavní domovní vedeníStejně staré, ale bez údržby

 

Revize elektro | Revize elektrických spotřebičů | Ochrana proti přepětí | Zabezpečovací systémy | Elektroinstalace | Fotogalerie | Reference