Horní menu

Revize elektrických spotřebičů Praha

Revize elektrických spotřebičů a elektrických zařízení provádím převážně v Praze a okolí.  Jedná se o druh revize elektro zařízení převážně pro  firemní využití. Revize a elektroinstalace provádím v Praze a blízkém okolí. Pokud máte zájem o mé služby (reference), využijte kontaktů.

Proč provádět revize elektrických spotřebičů?

Dle platných zákonů (především zákoník práce-zák. 262/2006 Sb.) má provozovatel elektrických spotřebičů a nářadí v používaných ke komerční činnosti provádět pravidelné revize těchto zařízení. Zanedbáním těchto povinností se vystavuje možným postihům ze strany Státních orgánů, ale i např. krácení plnění ze strany pojišťovny v případě pojistné události.

Zde je také zakotvena povinnost provozovatele řádně poučit pracovníky, kterým jsou svěřena elektrická zařízení i elektrické spotřebiče o jejich řádném použití a povinnosti si tato zařízení zkontrolovat před každým použitím a v případě poškození sjednat nápravu. Dle mého názoru je tato povinnost provozovatelů a pracovníků často opomíjena, jinak by nebylo možno při revizích zjišťovat jako nejčastější závady mechanická poškození elektrických zařízení. Za případná mechanická poškození zařízení vzniklá po provedení revize odpovídá provozovatel, ne revizní technik.


Revize elektrických spotřebičů a nářadí mohou provádět pouze revizní technici s platným osvědčením.

Revize provádím moderními a pravidelně kalibrovanými měřícími přístroji.

Ceny revizí běžných elektrických spotřebičů v Praze pro rok 2015 jsou smluvní, převážně v rozmezí 45,00-65,00 Kč/ks bez DPH u el. spotřebičů včetně odpojitelných přívodů nebo cca 28,00-35,00 Kč/ks, pokud by se odpojitelné přívody revidovaly a evidovaly zvlášť. Pro případ požadavků revize pouze jednotlivých elektrických spotřebičů jsem byl nucen zavést minimální částku k fakturaci 1300Kč bez DPH, pro pokrytí nákladů na dopravu a administrativu spojenou s takovouto zakázkou.

Ceny elektro revizí v Praze platí především pro provozovny administrativního charakteru, u jiných provozoven mohou být upraveny s přihlédnutím na místní podmínky, způsob využití, přístupnost, ale i platební morálku objednavatele při opakovaných revizích.   

V ceně je zahrnuto komplet vše, tj. vlastní revize, zpracování revizní karty, označení revidovaných spotřebičů štítkem s identifikačním číslem a datem příští revize, doprava po Praze.

Při revizi elektronického spotřebiče je možno po domluvě provést i výměny vadných prodlužovacích přívodů, u ručního nářadí drobné opravy jako např. výměny přívodních kabelů a pod.

ČSN 33 1600 ed.2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů

Maximální lhůty mezi revizemi a kontrolami elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2 (v měsících)

Skupina použití

Spotřebiče držené v ruce

třída ochrany  I/třída II

spotřebiče přenosné spotřebiče nepřenosné a připevněné
A před každým vydáním uživateli před každým vydáním uživateli  
B 3/6 6 podle ČSN 33 1500
C 6/12 24 podle ČSN 33 1500
D 12 24 podle ČSN 33 1500
E 12 24 podle ČSN 33 1500

Skupina A spotřebiče pronajímané
Skupina B spotřebiče používané ve venkovním prostředí ( stavby, parky)
skupina C spotřebiče používané pří řemeslné výrobě ve vnitř. prostorách
skupina D spotřebiče používané ve veřejně příst. prostorách (školy, hotely...)
skupina E spotřebiče používané při administrativní činnosti

Kontroly elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2

Kromě revizí elektrických spotřebičů v Praze jsou provozovatelé povinni zajistit také jejich kontroly, ty jsou zaměřeny především na mechanická poškození krytu a pohyblivého přívodu. Jejich provádění se doporučuje před každým použitím a je obvykle prováděno pracovníkem, kterému je zařízení svěřeno s tím, že by měl být  v tomto ohledu prokazatelně zaškolen při školení BOZP. Kontroly elektrických spotřebičů provádím v Praze.

 

Běžné závady, které by měla odhalit obsluha

Zajímavá videa na toto téma z produkce HZS:

https://www.youtube.com/watch?v=iye5AdmcDMw

https://www.youtube.com/watch?v=sFtFLrXw_e4

https://www.youtube.com/watch?v=MJi8f5AwFP0

Revize Praha - kontakt

Máte dotazy ohledně revizí elektrických spotřebičů nebo elektroinstalací? Máte zájem o mé služby? Chtěli byste elektronický zabezpečovací systém? Pak mě prosím kontaktujte.

 

Revize elektro | Ochrana proti přepětí | Zabezpečovací systémy | Elektroinstalace | Údržba | Fotogalerie | Reference