Horní menu

Dobrý den,

jmenuji se Jaroslav Jordán, a vítám Vás na svých stránkách.

 

 Provádím revize elektro a elektroinstalací, dále pak služby v oblasti BOZP, školení a přezkoušení dle Vyhl. 50/78 Sb.

Předem se omlouvám za případné drobné odlišnosti od pravidel gramatiky, opakování sousloví revize elektrických zařízení, revize elektro Praha, revize el. spotřebičů a pod. je to způsobenou úpravou pro lepší pozici v internetových vyhledávačích.

V těchto místech obvykle čtete nesmysly typu umíme vše, uděláme pro Vás nemožné a podobně, po získání zakázky se specifikace objeví na poptávkových serverech a shání se kdo a za kolik to vlastně udělá. S tímto se u mě nesetkáte. Nemám potřebu Vám lhát, vše rozhodně neumím a ani to nejsem schopen zajistit, ale pro to, na čem se domluvíme a co Vám slíbím udělám vše.

Mojí stěžejní činností jsou revize elektrických zařízení do 1000V, nově pak služby v oblasti BOZP.

V oboru elektroinstalací pracuji bez přerušení celý život a podařilo se mi nasbírat bohaté odborné i obchodní zkušenosti, které se Vám zde snažím nabídnout.

Na samostatnou dráhu jsem se vydal v roce 2002. Specializuji se především na revize elektrických zařízení do 1000V v Praze a okolí, revize elektrických spotřebičů a pracovních strojů . Dále provádíme kompletní elektroinstalace pro kanceláře, serverovny, datacentra, rodinné domy a byty včetně rekonstrukcí s přihlédnutím k aktuálním možnostem, jelikož jsem zvyklý se na těchto zakázkách osobně podílet, dohlížet na průběh a zajišťovat koordinaci. Elektromontážní práce provádíme převážně pro stálé zákazníky.        

O "výhodné" zakázky, které mají splatnost faktury podobnou hypotečnímu úvěru, smluvní podmínky rovné úpisu duše peklu, s poděkováním nemám zájem.  Nabízím rovnou spolupráci, kde není účelem okrást jeden druhého, ale odevzdat slušně odvedenou práci tak, aby jsme se rádi viděli i u další zakázky.

Mám možnost pracovat v neměřených částech PRE, ČEZ i EON, v distribuční soustavě PRE je třeba přihlédnout k jistým "administrativním" opatřením majitele distribuční soustavy a tím vznikajícím především časovým omezením, která se ale nevztahují na revize a výměny vadných jističů a tyto práce tudíž nejsou nijak omezovány (doufám, že ne jen prozatím).

Pro větší zakázky mám zajištěnou spolupráci spřízněných kolegů OSVČ. Práce jsem zvyklý odevzdávat v dohodnutých termínech a se standardními zárukami. Samozřejmostí je oprávnění pro montáž a revize vyhrazených elektrických zařízení dle Zák. 20/1979 Sb. a platné osvědčení k provádění revizí el. zařízení  dle Vyhl. 50/78Sb. §9 Sb. 

Jsem plátcem DPH. Splatnost faktury je obvykle 10- 14 dní u význačných a pravidelných klientů max. 30 dní.

Pro jistotu mám uzavřeno pojištění odpovědnosti na 6 mil. Kč

 

Nabízím:

  • Revize elektrických zařízení do 1000V a hromosvodů v Praze a okolí
  • Služby v oblasti BOZP, hodnocení rizik, vedení dokumentace
  • Revize společných prostor včetně stoupacích vedení (HDV)
  • Revize elektrických spotřebičů Praha a okolí, nářadí
  • Elektromontáže v administrativních budovách a kancelářích včetně osvětlení
  • Elektroinstalace pro serverovny a datacentra
  • Montáže a rekonstrukce elektroinstalace v rodinných domech a bytech i panelových
  • Montáže a dodávky osvětlení
  • Opravy a údržbové práce
  • Montáž a dodávky svodičů přepětí, konzultace v této oblasti
  • Přípojky pro rodinné domy včetně revize v síti ČEZ i EON.
  • Elektromontážní práce v neměřených částech ČEZ i EON.
  • Revize stoupacích vedení a společných prostor v sítích PRE a ČEZ příp. EON
   •  
 • Neprovádíme:
 • Opravy elektrických zařízení, které pro svůj stav či stáří mohou způsobit ohrožení osob nebo majetku
 • Revize elektrických zařízení "na dálku"
 • Dokončování rozpracované práce po někom, kdo od ní odešel

 

Revize elektro Praha

Specializuji se na revize elektro zařízení v Praze a jejím nejbližším okolí. Revize provádím u zařízení do 1000 V, na hromosvodech a nepraktikuji "revize na dálku".

Revize elektrických spotřebičů Praha

Potřebujete provést revizi elektrických spotřebičů v Praze a okolí?  Ozvěte se mi a můžeme se dohodnout na detailech!

 

Revize společných prostor bytových i administrativních budov včetně stoupacích vedení (hlavní domovní vedení - HDV)

Po ohlášení majiteli distribuční soustavy provedeme rozplombování, následnou kontrolu a revizi celého stoupacího vedení (HDV). V případě domluvy i včetně dotažení spojů a vyčištění. Následné zaplombování je provedeno pracovníky majitele distribuční soustavy (PRE, ČEZ).

 

Vzhledem k zavedení  EET, která se sice na moje činnosti ještě nevztahuje, ale úpravy stránek neprovádím moc často a také proto, že mými zákazníky jsou v drtivé většině firmy a bytová družstva, v hotovosti jsem v roce 2016 vybral cca 15 000Kč převážně za činnosti spojené s Vyhl. 50 a drobnými opravami elektroinstalací, kvůli tomuto bych si měl pořídit zařízení za cca 3-7 000Kč + stálé platby za správu cca 150-300Kč měsíčně, v případě  neodeslání účtenky, poruchy připojení nebo zařízení riskovat likvidační sankce  500 000Kč ? (Vůbec mám z vývoje v naší zemi pocit, že jediné co zde opravdu funguje je vymýšlení a zavádění sankcí a komplikací: parkovací zóny, elektronická daňová přiznání, EET a teď ještě GDPR)

Na toto mám jednoznačnou krátkou a výstižnou odpověď začínající písmene N... a dále nepublikovatelnou...

Z tohoto důvodu se  Všem omlouvám, ale veškeré platby v hotovosti od 1.1.2019 ruším, platby budou nadále prováděny výhradně bezhotovostním způsobem na základě faktury, případně faktur zálohových na bankovní účet.

 

V souvislosti s GDPR Vás chci ujistit, že údaje mě svěřené nebudou předána žádné další osobě ani použity k marketingové či podobné akci. Na těchto stránkách neprobíhá žádný sběr osobních údajů ani nic podobného.  (pak ale nechápu, proč na každém druhém papíře musím světu ukazovat moje rodné číslo v podobě Dič., proč mám v e-mailu  denně 30 a více spamů, týdně 10 a více telefonů ohledně nabídek všeho možného ...).

 

Dále bych rád vzkázal kolegům, že by bylo vhodné, kdyby si začali vážit své práce, toho, co umí, uvědomili si právní odpovědnost svého jednání a místo opisovačů revizních zpráv se z nich stali revizní technici, kteří svědomitě a bez klamání zákazníků řádně prováděli svoji práci a také za ni požadovali náležité ohodnocení.

 

 

 

 •